loader image
ikona iso

SYSTEMY

ZARZĄDZANIA

Systemy ISO to międzynarodowe standardy systemów zarządzania. Aby móc legitymować się certyfikatem ISO, firma musi wdrożyć odpowiednie procedury oraz przejść przez wszystkie etapy certyfikacji. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów już od kilku lat wdrażamy systemy zarządzania ISO.

ikona system zarządzania jakością ISO 9001

Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001.

ikona system zarządzania środowiskowego 14001

Systemy Zarządzania Środowiskowego 14001.

ikona systemy haccp

Systemy HACCP
(Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli).

ikona dyrektywy Ue

Dostosowanie polskiego prawa
do wymagań dyrektyw UE.

ikona doskonalenie systemowe

Ciągłe doskonalenie systemowe.

ikona system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy iso 45001

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001.

ikona system zarządzania bezpieczeństwem informacji 27001

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 27001.

ikona utrzymanie procedur

Pomoc w tworzeniu i utrzymaniu procedur.

ikona działania korygujące

Monitorowanie i działania korygujące.

ikona niezależne audyty systemów

Prowadzenie systematycznych, niezależnych audytów systemu.