KONTAKT

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), informujemy, że:
    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Safety Group J&J s.c., Al. Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork

    Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przedstawienia oferty handlowej oraz prowadzenia korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy.

    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.