loader image
ikona ochrona środowiska

OCHRONA 

ŚRODOWISKA

 Ochrona środowiska to nie przejaw dobrej woli, lecz obowiązek prawny, dotyczący każdego przedsiębiorcy. Mając świadomość, iż spełnienie wszystkich wymogów prawnych w powyższym zakresie nie jest prostym zadaniem, w ramach modułu oferujemy stałą współpracę, audyty środowiskowe, doradztwo.

 

ikona ochrona środowiska

Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.

ikona dokumentacja odnawialnych źródeł energii

Dokumentacji z zakresu wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.

ikona wydanie decyzji środowiskowych

Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach w tym zgody na realizację
planowanego przedsięwzięcia.

ikona pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Wniosku o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

ikona pozwolenie wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi

 Wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

ikona operat wodnoprawny

Operatu wodnoprawnego.

ikona plan gospodarki odpadami

Planu gospodarki odpadami.

ikona uzyskanie pozwolenia zintegrowanego

Wniosku o uzyskanie
pozwolenia zintegrowanego.

ikona uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wniosku o uzyskanie
pozwolenia na wytwarzanie odpadów.