loader image
ikona bezpieczny budynek

BEZPIECZNY 

BUDYNEK

Prawidłowo przeprowadzone okresowe kontrole techniczne obiektów budowlanych mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i prawidłowej ich eksploatacji. Naszą ofertę z zakresu nadzoru i oceny stanu technicznego budynków kierujemy do zarządców i właścicieli obiektów budowlanych, w tym budynków wielkokubaturowych.

ikona bezpieczny budynek przeglądy obiektów budowlanych

Prowadzimy przeglądy obiektów budowlanych
(roczne, 5-letnie, dokonywane 2 x do roku).

ikona bezpieczny budynek przeglądy i pomiary oświetlenia ewakuacyjnego

Przeprowadzamy przeglądy i pomiary oświetlenia ewakuacyjnego.

ikona bezpieczny budynek obiekty budowlane i wyposażenie

Inwentaryzujemy obiekty budowlane i wyposażenie.

ikona bezpieczny budynek świadectwa charakterystyki energetycznej

Wystawiamy świadectwa charakterystyki energetycznej.

ikona bezpieczny budynek audyty i kontrole stanu bezpieczeństwa obiektów

Doradzamy oraz dokonujemy audytów i kontroli stanu bezpieczeństwa obiektów.

ikona bezpieczny budynek pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej

Dokonujemy pomiarów instalacji
elektrycznej i odgromowej.

ikona bezpieczny budynek szczelność instalacji gazowych

Oceniamy szczelności instalacji gazowych.

ikona bezpieczny budynek ekspertyzy stanu technicznego obiektów

Wykonujemy ekspertyzy stanu technicznego obiektów.

ikona bezpieczny budynek książka obiektu budowlanego kob

Zakładamy książki obiektów budowlanych (KOB).

ikona bezpieczny budynek nadzór nad terminowym wykonywaniem wymaganych przeglądów

Prowadzimy stały nadzór nad terminowym wykonywaniem wymaganych przeglądów.