loader image
ikona ppoż ochrona przeciwpożarowa

OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Oferujemy skuteczne rozwiązania i dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Pomagamy w dostosowaniu budynków, obiektów i terenów do minimalnych wymogów ochrony przeciwpożarowej. Dokonujemy niezbędnych analiz i ocen oraz przeprowadzamy audyty PPOŻ.

ikona ppoż ekspertyzy opinie analizy

Wykonujemy ekspertyzy techniczne, opinie, analizy warunków z zakresu PPOŻ.

ikona ppoż aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Sporządzamy i dokonujemy aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

ikona ppoż ćwiczebne alarmy przeciwpożarowe

Organizujemy ćwiczebne alarmy przeciwpożarowe.

ikona ppoż praktyczne szkolenia przeciwpożarowe

Prowadzimy praktyczne szkolenia PPOŻ i pokazy gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym.

ikona ppoż oceny zagrożenia wybuchem

Przeprowadzamy oceny zagrożenia wybuchem.

ikona ppoż kompleksowa obsługa z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

ikona ppoż plany ewakuacyjne

Sporządzamy plany ewakuacyjne.

ikona ppoż okresowe przeglądy sprzętu gaśniczego

Dokonujemy okresowych przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic, hydrantów).

ikona ppoż audyty i kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej

Przeprowadzamy audyty i kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej.