OBRONA CYWILNA

OBRONA CYWILNA

W zakresie modułu Obrony Cywilnej oferujemy i zapewniamy bezpieczeństwo: Dla Ciebie, Dla Twojej Firmy i Twoich Pracowników. Obecny kształt Obrony Cywilnej w Polsce normuje ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz akty wykonawcze do ustawy.

OBRONA CYWILNA

safety