loader image
ikona obrona cywilna

OBRONA

CYWILNA

W zakresie modułu Obrony Cywilnej oferujemy i zapewniamy bezpieczeństwo: Dla Ciebie, Dla Twojej Firmy i Twoich Pracowników. Obecny kształt Obrony Cywilnej w Polsce normuje ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz akty wykonawcze do ustawy.

ikona audyty i oceny stanu bhp

Prowadzimy audyty i oceny stanu BHP.

ikona nadzór nad wykonaniem planów ochrony zabytków

Sprawujemy nadzór nad wykonaniem
planów ochrony zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

ikona udziału w opracowaniu planów reagowania kryzysowego

Bierzemy udział w opracowaniu
planów reagowania kryzysowego.

ikona nadzór nad wykonaniem 5 letniego planu działania

Sprawujemy nadzór nad wykonaniem pięcioletniego planu działania wraz z aktualizacją
oraz nadzór nad realizacją wytycznych.

ikona szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Przeprowadzamy szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

ikona dokumentacja obrony cywilnej

Dokonujemy konsultacji przy wykonywaniu
dokumentów przez osoby funkcyjne.

ikona aktualizacja dokumentacji obrony cywilnej

Sprawujemy nadzór nad aktualizacją dokumentacji
z zakresu obrony cywilnej.

ikona udział w kontroli

Bierzemy udział w kontroli prowadzonej przez
Inspektorów Zarządzania Kryzysowego (jednostek nadrzędnych) w tym przygotowanie propozycji odpowiedzi na nakazy i wystąpienia.