loader image
bhp

BEZPIECZEŃSTWO 

I HIGIENA PRACY

Kompleksowa obsługa BHP i szkolenia na terenie całej Polski. Dodatkowo oferujemy usługę outsourcingu BHP, w ramach której przejmujemy obowiązki służby BHP i zajmujemy się wszystkim tym co dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

ikona bhp audyty i oceny stanu bhp

Prowadzimy audyty i oceny stanu BHP.

ikona bhp dokumentacja powypadkowa

Sporządzamy dokumentację powypadkową.

ikona bhp nadzór nad warunkami pracy

Reprezentujemy pracodawcę podczas kontroli organów dokonujących nadzoru nad warunkami pracy.

ikona bhp procedury z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Opracowujemy i wdrażamy procedury u Klienta
z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

ikona bhp szkolenia tematyczne

Organizujemy szkolenia tematyczne mające na celu zwiększenie świadomości i kultury bezpieczeństwa.

ikona bhp wykładowca szkolenia

Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe BHP dla wszystkich grup pracowników.

ikona bhp analiza i oceny ryzyka zawodowego

Przeprowadzamy analizy oraz dokonujemy oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

ikona bhp pomiary środowiska pracy

Dokonujemy pomiarów środowiska pracy.

ikona bhp szkolenia wstępne i okresowe

Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe BHP dla wszystkich grup pracowników.

ikona bhp nadzór na placu budowy

Prowadzimy stały lub doraźny nadzór na placu budowy/inwestycji w tym kontrole warunków pracy.

ikona bhp ibp i bioz

Opracowujemy i wdrażamy Plany Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR).