Targi OutsourcinguNagroda w kategorii DORADZTWO

Podczas Gali Outsourcingu, która odbyła się dnia 14.10.2015 w Warszawie nagrodzono firmy, które wybitnie wyróżniają się w kategorii Innowacja Roku "Produkt/Usługa Roku”. Spośród wielu firm kapituła konkursu wyłoniła laureatów w 10 kategoriach, w tym w kategorii DORADZTWO – naszą firmę Biuro Kompleksowej Obsługi Firm „J&J” s.c. Dziękujemy za wyróżnienie!

Bezpieczeństwo

Innowacyjne podejście do sporządzania i realizacji audytów z zakresu bezpieczeństwa.

Moduły

Read more

Aktualności

Zadowoleni klienci

Read more

Projekt:

Projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie internetowego systemu klasy B2B usprawniającego realizację procesów biznesowych związanych z audytowaniem bezpieczeństwa przedsiębiorstw w modelu kooperacyjnym”. Realizowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

logo strona glowna1